Zbiornik Mietków - pomiar batymetryczny
Zmierzony akwen: 217 ha