Port Szczecin - Kanał Dębicki, Basen Kaszubski - pomiar batymetryczny, 2020