Elektrownia szczytowo-pompowa Żydowo - pomiar batymetryczny, LIDAR