Port Police - Basen Barkowy - pomiar batymetryczny