Motorówka pomiarowa "Batymetria" - Merry Fisher 625
Motorówka pomiarowa "Batymetria III"
Platforma pomiarowa Ferroscan
Motorówka pomiarowa "HYDROBAT" - rib DSB