- rodzaj odbiornika: L1, L2;
- kanały: 12 GPS L1, 12 GPS L2;
- tryb pracy: baza lub rover;
- częstotliwość pozycjonowania: do 5 Hz;
- dokładność:
      Real Time Kinematics (RTK);
          - pozioma: 10mm+1ppm RMS;
          - pionowa: 20mm+1ppm RMS;
      Post Processing Static and Fast Static;
          - pozioma: 5mm+1ppm RMS;
          - pionowa: 10mm+2ppm RMS;
      Post Processing Kinematic (PPK);
          - pozioma: 10mm+1ppm RMS;
          - pionowa: 20mm+1ppm RMS;
- formaty RTK: RTCM 2.1, 2.3, 3.0, CMR, NTRIP;
- eksport danych: TXT, CSV, DXF, DAT, HCN, RINEX;
- radiomodem Satel EASy;
- zintegrowany modem GPRS;
- kontroler Nautiz X5.
Geodezyjny system pozycjonowania GPS RTK CHC X90-D