Port Szczecin - Basen Górniczy - pomiar ferromagnetyczny