Port Świnoujście - Terminal LNG, pomiar batymetryczny