Port Szczecin - Alfa Terminal - kontrola prac czerpalnych