Elektrownia Dolna Odra - kanał zimny - pomiar batymetryczny