Kanał Piastowski - KM 10+000 - KM 13+900 - pomiar batymetryczny