Port Barkowy - Police - pomiar batymetryczny, 2019