HYDROGRAF - pomiary batymetryczne, sonarowe HYDROGRAF - przykładowe projekty
Na podstawie ww. pomiarów wystawiamy "Sprawozdanie z badania dna" i "Atest czystości dna".*
W ramach powyższych usług pełnimy funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
Oferujemy wykonywanie następujących usług hydrograficznych:
Wykonujemy postprocessing danych sondażowych:
pomiary batymetryczne i sonarowe (trałowanie hydroakustyczne, sprawdzenie czystości dna) w strefie przybrzeżnej obszarów morskich, w portach oraz na wodach
   śródlądowych;
pomiary batymetryczne zbiorników wodnych z wyznaczeniem stopnia ich zalądowania;
okresowe przeglądy podwodnych części budowli hydrotechnicznych, rurociągów i nabrzeży (roczne, pięcioletnie);
-  pomiary geodezyjne w rejonie prac hydrograficznych (pomiary sytuacyjno - wysokościowe, pomiary niwelacyjne);
inspekcja dna, budowli hydrotechnicznych i rurociągów w strefie przybrzeżnej obszarów morskich, w portach oraz na wodach śródlądowych, środkami 
   telewizji podwodnej (pojazd mini ROV);
badania magnetometryczne oraz rozpoznanie saperskie.
poszukiwanie ofiar utonięć oraz zatopionego mienia.
Profesjonalne usługi hydrograficzne
Aktualizacja: 15.11.2020

·  Copyright © 2008-2020 by HYDROGRAF S.C.  ·  All Rights reserved  ·
Back
Next