Aktualizacja: 01.06.2017 r.
Powered by Mike
 
Copyright © 2008-2017. All Rights Reserved
Menu główne - www.hydrograf.pl
tel.: (+48) 500 508 302
tel.: (+48) 606 750 397
HYDROGRAF S.C.
ul. Neptuna 11
83-010 Straszyn
Profesjonalne usługi hydrograficzne
 
Oferujemy wykonywanie następujących usług hydrograficznych:
­   -
­   
   -
   -
   -­  
   -

   -
* zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu
  kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 206, poz. 1516).
Na podstawie ww. pomiarów wystawiamy "Sprawozdanie z badania dna" i "Atest czystości dna".*


Wykonujemy także postprocessing danych sondażowych:
   - analiza danych batymetrycznych z echosond jedno i wielowiązkowych;
   - wykonywanie planszetów sprawozdawczych w dowolnym układzie odniesienia i skali opracowania;
   - interpretacja obrazów sonarowych oraz tworzenie mozaiki sonarowej;
   - obliczanie kubatury, wykonywanie przekrojów poprzecznych;
   - tworzenie dokumentacji sprawozdawczej i map sytuacyjnych.
pomiary batymetryczne i sonarowe (trałowanie hydroakustyczne, sprawdzenie czystości dna) w strefie przybrzeżnej obszarów morskich, w portach oraz na wodach śródlądowych;
pomiary batymetryczne zbiorników wodnych z wyznaczeniem stopnia ich zalądowania;
okresowe przeglądy podwodnych części budowli hydrotechnicznych, nabrzeży (roczne, pięcioletnie);
pomiary geodezyjne w rejonie prac hydrograficznych (pomiary sytuacyjno - wysokościowe, pomiary niwelacyjne);
inspekcja dna, budowli hydrotechnicznych i rurociągów w strefie przybrzeżnej obszarów morskich, w portach oraz na wodach śródlądowych, środkami telewizji podwodnej (pojazd mini ROV);
poszukiwanie ofiar utonięć oraz zatopionego mienia.